Až 80% energie na chlazení budov a nákladů na změkčování vody může být uspořeno při využití dešťové vody

V aktuální situaci globálního oteplování je stále důležitější zajistit, aby ekonomické chladicí systémy využívaly úsporné technologie. Stěžejní roli zde bude hrát adiabatické chlazení.

Proudící vzduch je prostřednictvím odpařování vody velmi efektivně ochlazován, a to při nízké spotřebě energie. Adiabatické chlazení, nebo hovorově i chlazení odpařováním, je primární forma chlazení vzduchu a vytváří základní technologii tvorby klimatu.

Dešťová voda namísto pitné vody

Dešťová voda má tu obrovskou výhodu, že nevykazuje téměř žádnou tvrdost. Může se tedy používat bez dodatečného změkčování a úpravy reverzní osmózou pro odpařovací chladicí systémy, což ušetří značné náklady.

Následující schéma ukazuje základní strukturu systému pro adiabatické chlazení s dešťovou vodou a současně sběr dešťové vody pro splachování toalet a zavlažování zahrady. Dešťová voda je předčišťována díky samočistící, vysoce účinné filtrační jednotce PURAIN.

Při požadavku garance nejvyšší možné dodavatelské bezpečnosti můžeme použít RAINMASTER Favorit - SC s redundantní konstrukcí. Přes plovoucí filtr nasává úsporný a tichý RAINMASTER Favorit - SC tu nejčistší vodu z hybridní nádrže a zásobuje spotřebiče, jako jsou toalety, čistící systémy a zahrady, drahocennou, čistou a měkkou dešťovou vodou.

Doplňování pitnou vodou při nedostatku vody dešťové probíhá automaticky díky DVGW testovanému zařízení RAINMASTER. Zařízení Aqualoop s filtračními membránovými bloky s velikostí póru 0,02 µm nejenom zadržuje anorganické částice této velikosti, ale i bakterie.

Tímto způsobem upravená dešťová voda může být optimálně používána pro provoz adiabatického chlazení.

1. PURAIN Filtr 6. Stanice membránové filtrace AQUALOOP
2. Regulace (zklidnění) přítoku 7. Ovládací jednotka membránové filtrace AQUALOOP
3. Plnící čerpadlo 8. Plovákový spínač
4. Tlakové potrubí 9. Nádrž na čistou vodu
5. Nádrž membránové filtrace AQUALOOP 10. RAINMASTER Favorit SC

Eine Auswahl an Referenzen

Downloads

ADIABATICKE_CHLAZENI.pdf

Článek v časopise adiabatické chlazení s dešťovou vodou a AQUALOOP

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» mais

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» mais

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» mais

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» mais
 

Information

Telephone: +27 (0)21 447 3954

Mobile: +27 (0)84 447 5544

E-Mail: info@za.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2020 • IN­TE­WA South Africa