Provozní voda z domovních čistíren odpadních vod

Aby bylo možno splnit technické standardy nových evropských směrnic pro vodu, musejí zařízení více jak miliónů vlastníků osazeny domovní čistírnu za několik tisíc euro a budou nahrazeny dostupnými systémy. Buducí směrnice EU předpokládá, že všechny domovní čistírny odpadních vod musejí být doplněny tak, aby odpadní voda byla zcela vyčištěna od choroboplodných zárodků a dusíku. V rámci konverze vzniká dobrá příležitost, která umožní instalaci zařízení na úpravu vod AQUALOOPu . Membránová stanice AQUALOOP být umístěna přímo v odtokové šachtě přestavěné domovní čistírny. Akumulační nádrž pro provozní vodu není nutná. Voda v této šachtě je zbavena hrubých nečistot a organického znečištění a je v nátokové nádrži, pak AQUALOOP PURAIN předfiltrace a nosič biomasy k biologikcému čištění není zapotřebí, což snižutje náklady. Upravená voda je pak čerpána do nádrže s čistou vodou tam je přiváděna přes RAINMASTER ke spotřebičům a znovu je využívaná. Vzniklý výsledný procesové cykly šetří výrazně vodu a poplatky. U bezodtokých domovních čistíre doapdních vod jsou ušetřeny náklady n odsátí vody.

1. Kläranlage 6. AL Gebläse
2. Tauchmotorpumpe 7. Klarwasserspeicher
3. AL Bioreaktor 8. Ansaugfilter
4. AL Membranen (1-6 je AL-MS) 9. RAINMASTER Favorit SC Duplex
5. AL Membranstation 10. Ausdehnungsgefäß

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» mais

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» mais

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» mais

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» mais
 

Information

Telephone: +27 (0)21 447 3954

Mobile: +27 (0)84 447 5544

E-Mail: info@za.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2020 • IN­TE­WA South Africa