Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

» mais

AQUALOOP – úprava vody

Montážní sada pro úpravu vody a recyklace šedé vody.

Systém AQUALOOP produkuje vysoce kvalitní provozní vodu bez ohledu na to, zda vstupní voda pochází z povrchových vod, podzemních vod, odtokové vody z čistíren odpadních vod, průmyslových odpadních vod nebo z šedých vod z rodinných domů nebo větších producentů. AQUALOOP produkuje vodu zbavenou bakterií, která dosahuje kvality vody pitné*!

» mais

Systém AQUALOOP se skládá z několika komponent, které mohou být sestaveny dle potřeby, podobně jako stavebnice:

 

  • AQUALOOP- filtr mechanické předčištění

  • AQUALOOP- nosičebiomasy

  • AQUALOOP- membránová jednotka s řídícím systémem

  • AQUALOOP-membránové moduly

  • AQUALOOP -dmychadlo

 

AQUALOOP může být začleněn do jakékoli vhodné nádrže. Vestavba pomáhá snižovat spotřebu vody v hotelech, kempech, komerčních objektech a průmyslových podnicích, veřejných budovách i v rodinných domech.

AQUALOOP filtr a nosič biomasy

Mechanické předčištění a nosič biomasy AQUALOOP zlepšují kvalitu organicky znečištěné vody ve sběrné nádobě šedých vod. Předčištění je dosaženo biologickou degradací pomocí mikroorganismů na povrchu nosiče. Podstatné množství odumřelé biomasy je odstraněno pomocí automatického odtahu spodního sedimentu a plovoucích nečistot ze sběrné nádoby.

AQUALOOP membránová stanice s kontrolním systémem

AQUALOOP membránová jednotka je umístěna přímo ve sběrné nádrži. Membránová jednotka obsahuje platformu pro montáž membránových modulů, čerpadlo permeátu (vyčištěné vody), čerpadlo zpětného proplachu, zásobní nádrž zpětného proplachu a připojení pro dmychadlo. Membránová jednotka může být osazena až šesti membránovými moduly v závislosti na požadovaném množství vody pro recyklaci. Pro větší průtoky může být paralelně použito i více membránových jednotek.

Každá jednotka je vybavena plně automatickým systémem pro ovládání/sledování čerpadla a ventilátoru.

Membránové moduly

Patentově chráněné AQUALOOP MEM jsou jádrem procesu úpravy vody. Speciální dutá vlákna jsou navrženy tak aby efektivně zadržovali bakterie a viry. Výhodou je vysoká kvalita vody dosažená bez přidávání chemikálií jako je chlor. Tato technologie je šetrná jak k vaší peněžence, tak i k životnímu prostředí. AQUALOOP je prověřená technologie s dobou životnosti až 10 let a s minimální údržbou.

Dmychadlo

Dmychadlo plní současně dvě funkce a to dodávku kyslíku do bioreaktoru a čištění membrán od usazenin.

Nádrže

Čistírna osazená AQUALOOP předčištěním a membránovou filtrací může být integrována téměř do každého typu nádrže, bez ohledu na to, zda se jedná o venkovní nebo vnitřní instalaci. Pokud je použita stávající (nevyužitá) nádrž, jsou náklady na technologii velice nízké.

Doplňovací jednotky provozní vody

Recyklovaná voda je čerpána do rozvodu provozní vody, která může být využita pro splachování WC, praní nebo zavlažování pomocí systému RAINMASTER s automatickým řídícím systémem.

*Ke splnění směrnic EU pro pitnou vodu je ale třeba ověřit ještě další parametry.

Nahoru

  • Bilder zum AQUALOOP

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» mais

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» mais

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» mais

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» mais
 

Information

Telephone: +27 (0)21 447 3954

Mobile: +27 (0)84 447 5544

E-Mail: info@za.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2020 • IN­TE­WA South Africa