Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

» mais

Zasakovací tunely DRAINMAX

Řešení pro decentralizované zasakování dešťových a vyčištěných odpadních vod

Schválení DIBt® (Deutsches Institut für Bautechnik) potvrzuje inovaci zasakovacích tunelů DRAINMAX. Jedná se o systém z lehkých plastových skořápek o objemu 1,6 m³, které vytváří v půdě dutý prostor. Přitékající dešťová voda je zasakována téměř v místě vzniku nejen díky otevřenému prostoru vespod tunelu (chybí dno), ale i díky otvorům v bocích stěn. Díky tunelům je také možné omezit průtok potrubím - to v důsledku šetří náklady, které by jinak stálo vybudování komplexní kanalizace.

Alternativně je možné využít tunely DRAINMAX pro zasakování vody odtékající z domovních čistíren odpadních vod.

Intewa-DRAINMAX.pdf

Tunnel-Rigole zur Regenwasserbewirtschaftung

Intewa_DRAINMAX_EFH_paket.pdf

Versickerungspaket für Einfamilienhäuser

  • Bilder

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» mais

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» mais

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» mais

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» mais
 

Information

Telephone: +27 (0)21 447 3954

Mobile: +27 (0)84 447 5544

E-Mail: info@za.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2020 • IN­TE­WA South Africa