Mezi nejčastější otázky a odpovědi

/

Kde může být zabudován PURAIN filtr na dešťovou vodu?

INTEWA PRAIN filtr může být umístěn do většiny současných cisteren, které jsou z plastu, betonu a slouží jako vnitřní i vnější akumulace. Mnoho prodejců dodávají akumulaci s již vestavěným PURAIN filtrem. PURAIN filtr je také vhodný pro instalacivně cisterny, pokud je to nutné. Purain HD filtr jsou koncipovány pro přímé osazení v zemi. Při osazení PURAIN filtru je nutno dbát na tom, aby byl zachován minimální výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem.

Na jakou plochu střechy může být napojen PURAIN filtr na dešťovou vodu?

Nabízíme PURAIN filtr na dešťovou vodu v pěti velikostech: DN100, DN150, DN200, DN300, DN400. Napojená střešní plocha může být v rozmezí 60 až 15000 m2. Výběr vhodného filtru závisí převážně na instalovaném přítokovém potrubí sběrného potrubí. Pokud je pooženo potrubí DN100, měl by být použit filtr PR100.

Existuje filtr bez výškového rozdílu mezi nátokem a odtokem?

PURAIN filtr na dešťovou vodu s minimálním možným výškovým rozdílem mezi přítokem a odtokem. U samočistícího filtru je takový výškový rozdíl předpodkladem pro bezúdržbový provoz. INTEWA shromáždila od roku 1993 mnoho zkušeností s různými samočistícími filtry, které bohužel nesprávně fungovaly. Alternativně mohou být použity sběrné filtry, které se musejí pravidělně čistit a pak mohou garantovat mnoho požadavků na kvalitu vody.

Je vhodné a dostatečné použití PURAIN filtru pro pračky?

Filtr s technologií vodního skoku u čištění dešťové vody je optimální pro využití k splachování WC, pro pračky atd. Je nunté brát v úvahu, že kvalita vody je také závislá na skladování dešťové vody. Faktory jako skladovací teplota, nátokové podmínky, skimmer přepadu, velikost cisterny atd. Významně ovlivňují optimální kvalitu vody.

Je filtr samočistící a bezúdržbový?

PURAIN filtr se jeví jako téměř bezúdržbový. Špína a listy v dosazovacím prostoru nemusejí být odstraňovány s tím, že další silný déšť je spláchne do kanálu. Pokud se síto přece jen ucpe, je možno ho vyčistit pomocí vysokotlakého vodního čističe. Tot je možno uskutečnit jednoduše shora přes víko cisterny pomocí krátkého ostřiku bez toho, aby bylo nutné filtr vymontovat. Alternativně se může vyndat síto. Filtry, které jsou nainstalovány na špatně přístupných místech, mohou být čištěny pomocí sada zpětného proplachu a trysky. Doporučujeme provádět alespoň 2 krát ročně.

Jaký je stupeň účinnosti čištění při různých dešťových podmínkách?

Efektivní společný stupeň účinnosti PURAIN filtru na dešťovou vodu se pohybuje kolem 98% Přičemž jsou shromažďovány téměř 100% výskyty malých a středních srážek, větší srážky se vyskytují zhruba v 3% celkového ročního úhrnu srážek a jsou využity k samočistící funkci filtru s technologií vodního skoku. Také v regionech s výskytem silných dešťů se pohybuje stupeň účinnost kolem 95%.

ak instaluji zpětnou klapku a skimmer přepadu u větších filtrů PURAIN?

U větších PURAIN filtrů na dešťovou vodu PR150 až PR400 mohou být dodatečně zvlášť z profilů instalovány do cisterny. zpětná klapka a skimmer přepadu.

PURAIN Photo

Nahoru

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» mais

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» mais

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» mais

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» mais
 

Information

Telephone: +27 (0)21 447 3954

Mobile: +27 (0)84 447 5544

E-Mail: info@za.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2020 • IN­TE­WA South Africa