Nachspeiseeinheit mit RAINMASTER D oder Schwimmerschalter

Die Na­ch­spei­seein­hei­ten wer­den kom­plett inkl. Wand­schel­len­be­fe­sti­gung, Tri­ch­ter, Au­slauf­schlau­ch und Mon­ta­ge­ma­te­rial in zwei Ver­sio­nen au­sge­lie­fert:

mit RAINMASTER D
  • Nachspeiseeinheit mit Füllstandsanzeige RAINMASTER D 24 SMV-24-1/2-RMD-24
mit Schwimmerschalter
  • Nachspeiseeinheit mit Schwimmschalter SMV-230-1/2-SCHW

Instalace v systému

Na obrázku níže je znázorněna nejběžnější instalace systému s přídavným zdrojem. Na rozdíl od jednotky RAINMASTER je důležité, aby byl přepad umístěn nad úrovní stojaté vody, kvůli propojení potrubí mezi nádrží a suterénem. V opačném případě by mohla při zpětném praní kanalizační voda zaplavit sklep.

Aufbau mit System
1: flexibilní hadice 5: provzdušňovač
2: ochranný filtr 6: horní okraj nálevky (min. 15 cm nad úrovní vody)
3: uzavírací ventil (min. 15 cm über Rückstauebene)
4: magnetický ventil 7: nálevka

Montáž, instalace a údržba

Přídavný zdroj INTEWA minimalizuje dobu instalace. Nesprávná instalace "vzduchové mezery" je dle DIN EN1717 zamezena. Přídavný zdroj se instaluje nad úroveň tzv. stojaté vody. Podle obecného pravidla je většinou hladina stojaté vody nad úrovní ulice.

  • Horní okraj nálevky musí být více než 20 cm nad úrovní stojaté vody.
  • Další odpovídající rozměr nouzového přepadu tomu musí být přizpůsoben
  • Přídavný zdroj (1) musí být fed frost-proof via a calming pot into the tank
  • Ponorné čerpadlo dodává vodu do odběrných míst
Montage, Installation und Wartung

Doplňte zařízení 230 voltovým plovákovým spínačem

  • Během instalace v nádrži by neměl být tento přístroj připojen do elektrické sítě.
  • Plovákový spínač by měl být nastaven do požadované výšky pro zapnutí/vypnutí úpravou hmotnosti kabelu.
  • Po instalaci je třeba zkontrolovat rozsah volného pohybu plovákového spínače
Nachspeiseeinheit mit 230 Volt Schwimmerschalter

Doplňte zařízení 24 voltovým RAINMASTER D24

  • Nastavení hladiny vody viz. návod RMD-24
Nachspeiseeinheit mit RAINMASTER D24

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» mais

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» mais

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» mais

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» mais
 

Information

Telephone: +27 (0)21 447 3954

Mobile: +27 (0)84 447 5544

E-Mail: info@za.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2020 • IN­TE­WA South Africa