Odpovídající design a promyšlená ergonomie

  • Ansprechendes Design und durchdachte Ergonomie

Jednotka RAINMASTER Eco vypadá elegantně a její chytrý design vyžaduje jen malý prostor pro instalaci.

Promyšlená kombinace jednotlivých elementů dala vzniknout skříňce s extrémně malým půdorysem - velikostně není RAINMASTER Eco větší než většina průtokových ohřívačů na vodu. Vzhledem ke svému tvaru a povrchové úpravě zapadne vizuálně kamkoli. Zobrazení provozního stavu je jednoznačně identifikovatelné a lehce čitelné. V případě potřeby, např. při nutnosti údržby akumulační nádrže, je možné RAINMASTER Eco manuálně přepnout na hlavní přívod vody. Stav naplnění nádrže lze snadno kontrolovat pomocí dokoupitelného indikátoru hladiny RM Eco-FS.

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» mais

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» mais

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» mais

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa