Nejlepší provozní bezpečnost s redundancí

Beste Betriebssicherheit mit Redundanz

S řídící jednotkou napojenou na bluetooth může mezi sebou vícero zařízení RAINMASTER Favorit SC komunikovat. U objektů, u kterých jsou zapotřebí obzvlášť velké průtoky nebo když jsou nastaveny velké požadavky na stabilní provozní bezpečnost, mohou být instalovány paralelně až tři zařízení RAINMASTER Favorit SC. Geniální přitom je: jednotlivý RAINMASTER Favorit SC jednotky pracují totiž přes bluetooth řídící jednotku společně, ale přesto pracují nezávisle na sobě.

Současné vícečerpadlové systémy mají k dispozici řídící jednotku a akumulaci s pitnou vodu. Při výpadku nemůže být pak dále zásobena budova užitkovou vodou. Každý RAINMASTER Favorit SC disponuje naproti tomu vlastní řídící jednotkou a vlastní akumulací s pitnou vodou. Pokud by mělo jedno zařízení vypadnout, pracují ostatní zařízení nezávisle na nich dál v systému.

Nahoru

V posledních letech prudce narůstají možnosti, jak efektivně šetřit vodu.

» mais

Samočistící filtr využívající princip vodního skoku.

» mais

Systém DRAINMAX jediný systém tunelů s možností proplachu.

» mais

Optimalizovaná jednotka pro rozvod dešťové a šedé vody v domácnosti.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa