Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

» mais

DRAINMAX tuneli za infiltraciju vode

Rješenje za infiltraciju ili usporavanje kišnice i pročišćene otpadne vode.

DIBt® odobrenje je jedna od inovacija sustava DRAINMAX tunela. To je sustav koji stvara prostor u tlu sa volumenom 1,6 m3. Kišnica se zadržava lokalno te se infiltrira kroz tlo i bočne otvore. također je moguće ograničiti protok vode samo na izlaznu cijev bez infiltracije u tlo. Ova tehnologija štedi značajne troškove na polaganju složenih cijevnih sustava. DRAINMAX tuneli se Također mogu koristiti za infiltraciju pročišćenih otpadnih voda.

Zadovoljni kupci bez otvorenih pitanjaobilježavaju ovaj infiltracijski sustav. Preuzimanje brošure i priručnika.

Intewa-DRAINMAX.pdf

Tunnel-Rigole zur Regenwasserbewirtschaftung

Intewa_DRAINMAX_EFH_paket.pdf

Versickerungspaket für Einfamilienhäuser

  • Bilder

Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» mais

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» mais

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» mais

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa