Mogućnost uštede pitke vode je pojačana posljednjih godina.

» mais

Filter za kišnicu sa samo čišćenjem po principu hidrauličkog skoka.

» mais

DRAINMAX infiltracijski sustav: plastični tunel sa mogućnošću ispiranja.

» mais

Optimizirana crpna stanica za kišnicu i korištenje sive vode u svakoj planiranoj gradnji.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa