Lietusūdens – Infiltrācija vai atšķaidīšana

Palielinātās urbanizācijas dēļ tagad arvien vairāk zemes ir nosegta ar mājokļiem un tirzniecības ēkām. Kāmēr nenosegtā augsnē var dabiski infiltrēties lietusūdeņi, tikmēr zemē kas arvien vairāk tiek nosegta ar ēkām, autostāvvietām un ceļiem, augsnes infiltrācijas kapacitāte samazinās. Tajā pašā laikā ir pieaudzis spēcīgu lietusgāžu īpatsvars globālās sasilšanas dēļ. Lietusūdeņi vairāk nevar dabiski infiltrēties augsnē, tāpēc pastāv problēma, ka esošā kanalizācijas sistēma var tikt pārslogota. Tiesa, urbanizācija ir ietekmējusi postījumus no plūdiem, kā arī palielinātas dzeramā ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas izmaksas. Viens no problēmas risinājumiem ir vietēja infiltrācijas sistēma. Sistēmu var izmantot vietās, kur ir infiltrācijas sistēmai piemērota augsne un pietiekama zemes platība. Gadījumā, ja nav infiltrācijas sistēmai piemērotas augsnes, vai arī nav pietikoši daudz zemes, tad lietusūdeni var uz laiku uzglabāt un pēc tam novadīt. Šādā veidā esošā drenāžas sistēma netiek pārslogota.

Apdzīvotās vietās un pilsētās ir pieaugošs pieprasījums pēc vietējām lietusūdens infiltrācijas sistēmām. Šodien, izmaksas notekūdeņu novadīšanai publiskajā kanalizācijas sistēmā ir pieaugušas. Izplatītākie norēķināšanās modeļi ir par lietusūdeņiem un kanalizāciju. Tendence ir skaidri redzama: infiltrācijas sistēmas būs saistošas nākotnes attīstības plānos.

Priekšrocības patērētājam:

 • Neatkarība no publiskās lietusūdeņu savākšanas sistēmas
 • Ietaupījumi no pieaugošajām lietusūdeņu apkalpoānas izmaksām
 • Vietējā mikroklimata uzlabojums
 • Iespējamas subsīdijas no valdības

Priekšrocības pašvaldībām:

 • Plūdu kontroles pasākumu izmaksu samazinājums/plūdu uzraudzība
 • Izmaksu samazinājums kanalizācijas tīklu izbūvē, kanalizācijas tīklu atjaunošanā un notekūdeņu attīrīšanā
 • Ietaupījuma potenciāls no attīstības izmaksām jauniem īpašumiem
 • Vietējo gruntsūdeņu kvalitātes uzlabošana

INTEWA Systems pielietojums:

 • Vienas ģimenes mājas
 • Daudzdzīvokļu mājas
 • Komerciālie un industriālie objekti
 • Publiskie objekti

Uz augšu

RWV Überschwemmung

Pēdējos gados ir aktualizējusies dzeramā ūdens taupīšana un saglabāšana.

» mais

Lietusūdens filtra tīrīšanas princips balstās uz hidrauliskā lēciena principa.

» mais

DRAINMAX infiltrācijas sistēma: Vienīgie plastmasas rezervuāri ar skalojamu pamatni.

» mais

Optimizēta ūdens sūkņu stacija lietusūdens un pelēko ūdeņu utilizācijai katrā plānotajā būvē.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa