Zbieranie wody deszczowej

Zapewnienie ludności wysokiej jakości wody pitnej jest coraz większym problemem nawet w regionach Europy Środkowej, które mają duże zapasy wody. Picie wody jest nadal uważane za najcenniejszą możliwość w wielu suchych krajach świata. Oszczędzanie wody pitnej jest nie tylko użyteczne ze względów ekologicznych oraz ekonomicznych, ale także w dalszej perspektywie czasu. Już w kilku regionach świata, zbieranie wody deszczowej zapewnia duże zapasy wody wysokiej jakości.

Obecnie, woda pitna o wysokie jakości często służy do czynności w, których nie jest konieczna, np. spłukiwanie toalet, prania, podlewania ogrodu. To jest nie tylko kosztowne, ale ponadto zużywa energię. Nawet nowoczesne, ekonomiczne gospodarstwo domowe zużywa prawie sto litrów świeżej wody pitnej na osobę dziennie. Jeżeli powyższy konsument by zaczął korzystać z wody deszczowej, zużycie wody spadłoby nawet o 50%, czyli do 50 litrów na osobę dziennie.

Możliwości użycia wody deszczowej

 • Spłukiwanie toalety
 • Podlewanie ogrodu
 • Do prania/zmywania
 • Do wszelkich czynności związanych ze sprzątaniem
 • Chłodzenia
 • Woda technologiczna

Korzyści dla użytkownika

 • Oszczędności na rosnących kosztach wody pitnej i odprowadzaniu ścieków
 • Miękka woda deszczowa jest idealnym medium do nawadniania roślin
 • Do 50% redukcji zużycia detergentu
 • Woda deszczowa nie powoduje zwapnienia się pralek
 • Niski zawartość jonów w wodzie deszczowej zmniejsza częstość występowania kamieni moczowych

Korzyści dla gminy

 • Zmniejszenie wydatków na środki ochrony przeciwpowodziowej / zapobieganie powodziom
 • redukcja kosztów budowy, renowacji kanalizacji oraz oczyszczania scieków
 • Oszczędność - potencjał w rozwoju nowych osiedli
 • Poprawa lokalnej wody gruntowej, a tym samym poprawa w zaopatrywaniu w wodę pitną

Zastosowanie Systemu INTEWA

 • Jednorodzinne domy
 • Wielorodzinne domy
 • Posiadłości komercyjne oraz przemysłowe
 • Mienie publiczne

Do góry

RWN WC

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mais

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mais

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mais

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa