Green technologies for modern settlements with sustainable water and energy management in South Africa.

» mais

System uzdatniania wody AQUALOOP

Zestaw instalacyjny do uzdatniania wody i recyklingu wody szarej.

Aqualoop produkuje wolną od zarazków oraz bakterii wysokiej jakości wodę pitną, niezależnie od tego, czy pochodzi z wód powierzchniowych, wód gruntowych, po oczyszczeniu z oczyszczalni ścieków, ścieków przemysłowych lub szarej wody z domów!*

» mais

System Aqualoop składa się z kilku elementów modułowych, które mogą być łatwo montowane w zależności od potrzeb. 

  • AQUALOOP- filtr wstępny 

  • AQUALOOP- nośnik biomasy

  • AQUALOOP- stacja membran z systemem kontroli 

  • AQUALOOP-Membrany

  • AQUALOOP- dmuchawy

Modułowe elementy Aqualoop mogą być łatwo zainstalowane w większości rodzajów zbiorników oraz zmniejszenia zużycia wody w hotelach, na kempingach, budynkach handlowych i kompleksach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej oraz w prywatnych domach. 

Filtr wstępny i nośnik biomasy

Filtry wstępne AQUALOOP i wzrostu ciała zapewniają stałą poprawę jakości wody ekologicznie zanieczyszczonej, takiej jak woda szara w zbiorniku.Uzyskuje się to w wyniku degradacji biologicznej, jak również przez automatyczne usuwanie osadów i zanieczyszczeń ze zbiornika.

Stacja Membrana z systemem kontroli

Membrany systemu AQUALOOP mogą być także montowane w zbiornikach. Cała stacja zawiera w sobie platforme do zamontowania membran. Pompa wody, pompa płucząca, zbiornik wody wypłukanej i podłączenie dmuchawy są zintegrowane. Stacja membran Aqualoop może być wyposażony w maksymalnie sześć membran w zależności od ilości wody wymagającej recyklingu. Wiele stacji może być stosowane równolegle w przypadku oczyszczania jeszcze większych objętości wody.

Każda stacja zawiera w pełni zautomatyzowaną sterowanie do obsługi i monitorowania pompy i dmuchawy.

Membrany

Membrany AQUALOOP są najważniejszym elementem systemu. Zostały specjalnie zaprojektowan, aby efektywnie zatrzymać bakterie oraz wirusy.Aqualoop poprawia jakość wody bez dodatków chemicznych, takich jak chlor, który jest szkodliwy dla zdrowia. Jest to z korzyścią dla środowiska oraz pod względem wydatków. System AQUALOOP jest przystosowany do długiej pracy do 10 lat z minimalnymi nakładami utrzymania i konserwacji.

Dmuchawa

Dmuchawa ma dwa zadania: oczyszczanie membrany oraz napowietrzanie bioreaktora

Zbiornik

Filtr wstępny AQUALOOP i stacja membran może być montowana w praktycznie każdym zbiorniku, bez względu na to czy jest usytuowany wewnątrz lub na zewnątrz. Przy montażu w istniejącym zbiorniku, koszta transportu systemu AQUALOOP bardzo się redukują.

Zaopatrzenie w wodę

Woda z recyklingu jest pompowana do domu do zastosowań takich jak spłukiwanie toalet, pralek, systemów nawadniania za pomocą pompy RAINMASTER i kontrolowanej przez zautomatyzowany system.

*Zur Erfüllung der EU Trinkwasserverordnung sind weitere Parameter zu untersuchen.

Do góry

  • Bilder zum AQUALOOP

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mais

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mais

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mais

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa