Rów z tworzywa sztucznego z dopuszczalnym obciążeniem samochodów ciężarowych i akredytacji DIBt ®

Tunel Drainmax był pierwszym produktem w Niemczech, który uzyskał aprobatę techniczną niemieckiego instytutu budownictwa  Instituts für Bautechnik DIBt®. Długotrwałe obciążenie dla systemu Drainmax zostało zweryfikowane przez minimalny okres eksploatacji 50 lat. Projektanci, producenci i handlowcy korzystają z zatwierdzenia w równym stopniu.

  • Kunststoffrigole mit LKW-Belastbarkeit - DIBT Zulassung beantragt

Geometria tunelu była już stosowana w przeszłości w wielu budynkach od czasów starożytnych. INTEWA korzysta również z geometrii tunelu i jego sztywnej konstrukcji w projektowaniu tuneli wykonanych z tworzyw sztucznych HDPE z recyklingu.

W celu sprawdzenia produktu przeprowadza się różne praktyczne testy wykonywane przez niemieckie Stowarzyszenie Badań Materiałowych. W tych badaniach wytrzymałość elementów i jakość materiałów jest dokładnie analizowana. Tunel Drainmax oferuje maksymalne bezpieczeństwo i certyfikację jakości dla użytkowników, inżynierów, firm budowlanych i sprzedawców.

 

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mais

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mais

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mais

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa