Montage-, installations-, und wartungsfreundlich

Łatwy montaż, instalacja i utrzymanie

Montaż tunelu infiltracji Drainmax  jest bardzo prosty. Tunel może być przenoszony przez 2 osoby, waży 32 kg i ma 1,6 m³ pojemności.

Baugrube und Planung

Budowa i planowanie

 • Budowa poziomej, płaskiej i trwałej bazy (W celu infiltracji, przepuszczalność podłoża musi być zgodna ze specyfikacją projektu.)
 • Warstwę  geowłókniny należy układać na powierzchni, wraz z masą  z wykopu
 • Warstwa Geo jest umieszczona pod tunelem
 • Verlegen der Tunnelelemente und Erstellung der Rohranschlüsse

Instalacja elementów tunelu i tworzenia połączeń rur

Przed zainstalowaniem tunelu, instalowany jest napływ i w zależności od wymaganej pozycji i wysokości muszą być zainstalowane włazy, a obszary napływowe tunelu chronione są warstwą geowłókniny.

 • Elementy Drainmax  instalowane są w rzędach na  przygotowanym podłożu. (pokrytym geowłókniną)
 • Pierwszy tunel jest instalowany tak, aby rura napływowa patrzyła w rurę wchodzącą do tunelu. Elementy łączone są poprzez nakładanie. Zaślepka zamyka tunel. Następnie kolejny rząd jest położony równolegle do pierwszego, w określonej odległości.
 • Następnie tunele pokryte są geowłókniną.
 • Obsypka ziemią wokół tuneli powoduje przytrzymanie geowłókniny tak aby  pozostała ona na swoim miejscu.
 • Seitliches Verfüllen der Tunnelelemente

Wypełnienie elementów tunelu po bokach

Elementy tunelu są równomiernie wypełnione na górze jak i z obu stron, z odpowiedniego materiału wypełniającego.

 • Umacnianie materiału wypełniającego rozpoczyna się od lekkich maszyn zagęszczających. Większe maszyny do zagęszczania mogą zostać użyte po wstępnym zagęszczeniu i uzyskaniu większej wysokość zasypki.
Überdeckung der Tunnelelemente

Zakrywanie elementów tunelu

Nośność wykonanej nawierzchni uzyskuje się poprzez warstwy przykrywające tunel.

 • Materiał wypełniający układany jest warstwami do górnej krawędzi tunelu  przez co uzyskuje się wymagana nośność podłoża. 
 • Należy zastosować  żwir  o granulacji 16/32 mm i wypełnić nim wykop do poziomu 10 cm powyżej górnej krawędzi tunelu. Do separacji należy zastosować warstwę geowłókniny. Przy zagęszczaniu należy używać materiału nie plastycznych i zagęszczać je aż do uzyskania wymaganej nośności 45 kN/m².
Oberbau für befestigte Verkehrsflächen

Zabudowa powierzchni na stałe

W ten sposób uzyskujemy podbudowę zgodnie z projektem.

Technik auf einen Blick

Technik auf einen Blick

Alle wichtigen technischen Daten, Anschlussmaße, Gewicht, Größe und Material finden Sie im INTEWA Store.

Do góry

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mais

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mais

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mais

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa