Das sparsamste Regenwasserwerk der Welt
Leistungsmessung

Najbardziej ekonomiczny system do wody deszczowej na świecie

Średnio INTEWA RAINMASTER Eco skutecznie oszczędza więcej niż 75% mocy.

Analizowano kilka systemów w zakresie w FBR (Niemieckie Stowarzyszenie Zbierania Wody Deszczowej i Utylizacji) Gdyby wszystkie systemy wody deszczowej w Niemczech zostały wyposażone w INTEWA RAINMASTER Eco zamiast istniejących pomp, możnaby zaoszczędzić około 100 GWh energii rocznie.


Noch mehr Strom sparen

INTEWA opracował nowy system RAINMASTER Eco. Ta nowa technologia pozwala zastąpić tradycyjne pompy, które mają wysoki pobór prądu rzędu 900 watów.Podczas spłukiwania toalet, wymagany jest przepływ 5 l/min do napełnienia zbiornika, podczas gdy tradycyjna pompa dostarcza 80 l/min, co daje bardzo dużą nadwyżkę oraz marnotrawstwo 90% mocy pompy.Wydajność pompy RAINMASTER Eco jest idealnie zaprojektowana do typowych zastosowań domowych z mocą dostawy wody 10 l/min, co już daje pewną nadwyżkę dla podstawowych wymagań domowych. Ten system jest używany zarówno do małych zastosowań (system dysz), jak również w bardziej zaawansowanych technologiach na większą skalę (w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym) Pompy membranowe zapewniają pracę bez zużycia oraz zostały zaprojektowane tak, aby była bezpieczna przestrzeń pomiędzy systemem napędowym, a pompowanym medium (częścią hydrauliczną).

Do góry

Możliwości oczyszczania wody pitnej zdecydowanie zwiększyły się w ostatnich latach.

» mais

Filtr wody deszczowej czyszczący się samoistnie  na zasadzie skoku hydraulicznego.

» mais

System tuneli Drainmax: Są to wykonane z tworzywa tunele umieszczone w wykopach ziemnych zbierające wodę opadową, która następnie jest wchłaniana przez grunt.  

» mais

Zoptymalizowana przepompownia do wody deszczowej i ścieków w każdej planowanej budowie.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa