Regenwasser - versickern oder rückhalten

Datorită creşterii gradului de urbanizare, tot mai multe suprafeţe de teren sunt acoperite de blocuri de locuinţe şi clădiri comerciale. Astfel, rata de infiltrare în sol a apelor pluviale se reduce semnificativ din cauza numărului în creştere de zone pavate, parcări auto şi drumuri. În acelaşi timp.....

» mais
Regenwasser - nutzen

Aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă de înaltă calitate reprezintă o problemă dificilă chiar şi în regiunile central-europene care în prezent dispun de resurse de apă semnificative. În multe ţări cu deficit de apă, apa potabilă este considerată o resursă valoroasă. Economisirea apei potabile constituie o măsură ecologică şi economică necesară pe termen lung. În multe regiuni ale lumii, colectarea apei pluviale reprezintăo sursă de apă disponibilă fără costuri de o calitate excelentă.

» mais
Duschwasser - Recycling

La nivel mondial, tratarea apei a devenit o prioritate, punându-se accentul pe implementarea sistemelor descentralizate şi utilizarea multiplă a apei. Conform standardului European 12056-, apa gri este definită ca şi apă uzată fără fecale, mai putin contaminată. Apa gri este apa folosită la duş, la cada de baie, la chiuvete şi la maşina de spălat. Sistemul de reciclare a apei permite....

» mais

Mergi sus

INTEWA Übersichtsprospekt

INTEWA-Prospekt_Gesamt.pdf

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» mais

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» mais

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» mais

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa