Percolarea sau retenţia apelor pluviale

Datorită creşterii gradului de urbanizare, tot mai multe suprafeţe de teren sunt acoperite de blocuri de locuinţe şi clădiri comerciale. Astfel, rata de infiltrare în sol a apelor pluviale se reduce semnificativ din cauza numărului în creştere de zone pavate, parcări auto şi drumuri. În acelaşi timp, frecvenţa precipitaţiilor abundente a crescut din cauza schimbării climatice. Apa de ploaie nu se poate mai poateinfiltra în mod natural şi există riscul ca sistemul de drenaj existent să fie suprasolicitat. Efectele directe ale solurilor cu permeabilitate redusă sunt pagubele produse de inundatii şi de asemenea, costurile în creştere pentru furnizarea apei potabile si evacuarea apeiuzate.

O soluţie pentru această problemă este infiltrarea descentralizată a apei pluviale. Acest lucru este posibil acolo unde suprafaţa de teren este suficientă şi permeabilă. În cazul în care, solul este impermeabil sau spatiul disponibil este limitat, apa pluvială poate fi tempora rreţinută sau drenată. Astfel, următorul sistem de drenaj nu este suprasolicitat.

Măsuri pentru infiltrarea descentralizată şi pentru reţinerea apei de ploaie sunt susţinute din ce în ce mai mult de către diferite comunităţi şi ţări. În prezent, sunt aplicate taxe pentru introducerea apei de ploaie în sistemul public de canalizare. Tarifarea apei de ploaie şi a apei uzate în sistemul de colectare divizor sunt cele mai frecvente modele. Tendinţa este vizibilă în mod clar: Sistemele de percolare sau retenţie a apei pluviale sunt stipulate în planurile de dezvoltare, find în multe cazuri obligatorii.

Beneficii pentru utilizatori:

 • Independența prin debranşarea de la sistemul public de canalizare (apăpluvială)
 • Economii la taxele de percolare în continuă creştere (taxe precipitaţii)
 • Îmbunătățirea microclimatului local
 • Posibilitatea de finanţare din sectorulpublic

Beneficii pentru comunitățile locale:

 • Reducerea cheltuielilor pentru prevenirea, respectiv protecţia impotriva inundaţiilor
 • Reducerea costurilor de contrucţie şi reabilitare, exploatare a reţelei de canalizare, respectiv de construcţii de staţii de epurare a apei uzate
 • Reducerea costurilor de dezvoltare de noi locuințe
 • Îmbunătățirea situaţiei locale a apelor subterane

Aplicaţii ale sistemului INTEWA:

 • locuințe unifamiliale
 • locuințe multifamiliale
 • cladiri comerciale şi industriale
 • proprietăţi publice

Mergi sus

RWV Überschwemmung

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» mais

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» mais

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» mais

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa