Avantajele tehnologiei C- MEM

 • Fibrele sunt protejate in înteriorul cartuşului (nu fac obiectul solicitării mecanice, nu sunt supuse deteriorării în timpul instalării, fără erori de operare)
 • Fiecare cartuş are o suprafaţă de filtrare de 6 m² , ceea ce reprezintă o compresie foarte mare şi prin urmare cerinţe minime de spaţiu şi suprafaţă.
 • Îndepărtează în condiţii de siguranţă până la 99.9999% din bacteri şi viruşi până la 99.7%, ca urmare a porozităţii reduse ce variază între 0.02 µm.
 • Nu sunt necesare produse de dezinfecţie ca de exemplu produse care sa elimine mirosurile neplăcute. Separarea fizică a solidelor, precum bacterii şi virusuri este efectuată în condiţii de siguranţă într-un singur proces cu acelaşi echipament.
 • Modulele de filtrare au o durată de viaţă ridicată (de până la 10 ani, în funcţie de gradul de utilizare). Acestea sunt ieftine şi uşor de înlocuit.
 • Fibrele de membrană sunt permanent hidrofile, ceea ce înseamnă că sunt funcţionale imediat ce vin în contact cu apa. Când se uscă, membrana nu se deteriorează.
 • Aditivii speciali din membrana PE previn dezvoltarea microorganismelor, eliminând cu până la 99.97% în conformitate cu standardul din Japonia JIS Z 2801.
 • Membrana este rezistentă la produse de curăţare acide, alcaline şi cu conţinut de clor.
 • Capacitatea de clătire cu până la 3 bar este posibilă.
 • De peste 10 ani în uz
 • Difuzor = bule de aer = curăţare, aerul este forţat printre fibre cu un efect de jet – prin agitare.
 • Nu este necesară o aerare permanentă a membranei. Prin cartuş, purjarea aerului pentru curăţarea membranelor este folosită mult mai eficient, economisând astfel energie.
 • Protecţia oferită de cartuş membranei prin forma sa, îmbunătăţeşte efectul de curăţare chimică a membranei fără a afecta în mod negativ acţiunea biologică prin diluare.

AQUALOOP – calitatea apei

Testele efectuate la staţia de epurare din Salzburg, Austria, au arătat că limitele bacteriologice stabilite de TWVO (normativul privind calitatea apei potabile) au fost atinse, chiar şi în cazul apelor uzate puternic contaminate.

Pentru a confirma faptul că apa tratată îndeplineşte cerinţele de calitate pentru apă potabilă este necesar ca şi alţi parametrii să fie analizaţi. Apa este in general adecvată pentru utilizare în scop casnic sau pentru irigaţii. În plus faţă de cerinţele de igienă, sistemul AQUALOOP asigură:

BOD < 5 mg/l

 • Material filtrabil < 10 mg/l Directiva EU/WHO privind calitatea apei pentru scăldat
 • Fişa de date H201 pentru sisteme ape gri
 • DIN 19650 cerinţe prinvind calitatea apei pentru irigaţii
 • NSW Departamentul de Sănătate, Australia 2005
 • BS 8525 – 1:2010, UK
 • ....

 

În ţări precum Canada, SUA şi Japonia, unde în apa potabila tratată este impus unconţinut minim de clor (rezidurile totale de clor > = 0.5 mg/l până la 1 mg/l ), sistemul AQUALOOP poate îndeplini aceste standarde printr-un sistem de dozare separat sau prin adăugarea clorului sub formă de tablete.

Apă brută (canalizare)

Examenul bacteriologic
KBE 22°C/37°C ÖNORM EN ISO 6222   1500 / 1200 in 1 ml 100 (l) / 20 (l)
coliforme Keime ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml > 500 0 (l)
E.coli ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml > 100 0 (P)
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 in 100 ml > 500 0 (P)
Pseudomonas aeruginosa ISO 8360-2   -  
Clostridium perfrigens Pm05a gem. TWV 2001   -  

AQUALOOP Apă curată

Examenul bacteriologic
KBE 22°C/37°C ÖNORM EN ISO 6222   8 / n.n. in 1 ml 100 (l) / 20 (l)
coliforme Keime ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml n.n. 0 (l)
E.coli ÖNORM EN ISO 9308-1 in 100 ml n.n. 0 (P)
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 in 100 ml n.n. 0 (P)
Pseudomonas aeruginosa ISO 8360-2   -  
Clostridium perfrigens Pm05a gem. TWV 2001   -  

Valorile parametrilor (P) şi parametrii indicatori (I) lt. TWVO 2001, respectiv Codex B1 nu sunt detectabile în volumul specificat.

Livrarea şi punerea în funcţiune:

Cartuşele C-MEM sunt testate şi livrate umezite. Acestea pot fi utilizate pentru filtrare fără o tratare prealabilă. În faza de start are loc formarea unei spume uşoare, care de regulă se normalizează rapid. Membranele au proprietăţi hidrofile, adică fibrele pot fi de asemenea folosite dupa utilizare chiar şi după ce au fost uscate.

Condiţii de depozitare:

Cartuşele noi trebuie depozitate în ambalajul original până la instalarea finală. Se aplică următoarele condiţii de depozitare:

 • A se evita expunerea cartuşelor sub incidenţa directă a razelor solare.
 • Depozitarea cartuşelor la o temperatură de 10 - 30°C.
 • Depozitarea cartuşelor la o umiditate relativă sub 70%

Curăţarea cartuşului:

Cartuşele utilizate sunt curăţate şi clătite chimic iar apoi pot fi depozitate uscate (a se vedea condiţiile de depozitare). Dacă este necesar, membrana poate fi curăţată manual cu substanţe chimice în interiorul sistemului deja montat. Pentru mai multe informaţii consultaţi instrucţiunile de utilizare.

Mergi sus

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» mais

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» mais

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» mais

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa