Cel mai bun preţ cu fiecare m³

Prin optimizarea procesului de producţie,volumul minim de transport, spaţiul minim necesar, capacitatea mare de retenţie şiinstalare rapidă al tunelului de percolare DRAINMAX este garantat cel mai bun preţ per m³ volum de retenţie care poate fi obţinut cu tunelele de percolare din plastic.

Modernste Produktionsmaschinen

Cele mai recente tehnici de producţie

Tunelul de percolare DRAINMAX este fabricat de una dintre cele mai mari si avansate maşini de termoformare din Europa. În plus faţă de calitatea consecventă, aceste tehnici garantează de asemenea, cele mai mici costuri posibile de producţie şi astfel un preţ favorabil m³ pentru întregul sistem de infiltrare sau retenţie.

Minimale Transportkosten

Costuri minime de transport

Tunel ul de percolare DRAINMAX poate filivrat direct din depozit în toată Europa, înfuncţie de proiect. Astfel, un volum destocare de până la 40 m³ poate fi stivuit peun palet sau un volum de stocare de până la 360 m³ pe camion sau container. Nu puteţiobţine ceva mai eficient!Datorită faptului că în prezent costurile detransport reprezintă o pondere semnificativădin costurile totale, reduceri considerabileale costurilor puteţi obţine prin alegereasistemului DRAINMAX. În funcţie deconstrucţie, tunelele conventionale depercolare în formă de cutie necesită depână la 6 ori volumul de transport, deoarecevolumul principal constă din aer.

Spaţiu minim necesar

În comparaţie cu tunelele convenţionale depercolare cu un volum de retenţie deaproximativ 35%, tunelele de percolareDRAINMAX sunt disponibile cu un volum deretenţie de 100%. O cantitate mare de apăpoate fi reţinută, infiltrată sau restricţionatăcu tunelul de percolare DRAINMAX, stiviutîntr-un spaţiu comparativ cu o cameră dedimensiuni mici. În prezent, acest aspecteste foarte important în multe proiecte, înregiunile industrializate, datorită spaţiuluidisponibil insuficient.

  Tunel de percolare - pietriş (35%) Tunel de percolare DRAINMAX  
Aprox. 100 m³ spaţiu necesar pentru tunelul de percolare având aceeaşi înălţime de construcţie 286 m² 180 m²  
Schnelle Verlegeleistung

Instalare rapidă

Datorită greutăţii reduse de 30 kg, două persoane pot monta uşor un tunel. Tunelele sunt conectate între ele prin suprapunerea capetelor. Cu doar trei tipuri diferite de componente, un volum de 360 m³ poate fi instalat în aproximativ opt ore. Pentru mai multe informaţii despre montaj, instalare şi întreţinere, găsiţi: Uşor de montat, instalat şi întreţinut

Mergi sus

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» mais

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» mais

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» mais

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa