Die Regenwasserversickerung ist hier Genehmigungs-bestandteil gewesen. Das erforderliche Versickerungsvolumen wurde über ein Mulden-Rigolen-System mit 240 m³ DRAINMAX Volumen sowie über weitere 1.150 m³ umfassende DRAINMAX Tunnel Rigolen- System abgedeckt.

» mais

Auf dem ehemaligen Gelände der Delfa-Schuhspannfabrik am Bickenbacher Bahnhof sind im Wohnpark "Hartauer Feld" 69 Wohneinheiten für junge Familien entstanden. Die Regenwasserversickerung ist hier Genehmigungsbestandteil gewesen.

» mais
Showroom und Halle des Fahrradherstellers Canyon Bicyles in Koblenz

Bicicletele Canyon reprezintă perfecţiuneatehnică şi pasiunea pentru biciclete. Unsistem tunel de percolare DRAINMAX de la INTEWA cu un volum de 90 m3 , cu o etapăde pre-curăţare şi un bazin de sedimentaresi filtrare din beton, asigură un drenaj optima apei pluviale.

Vogel Medien

Business Media Vogel oferă platformemedia profesionale de înaltă calitate şiportaluri pentru schimbul de cunoştiinţe:tipărit, online, prin diverse evenimente şinumeroase servicii. Ca parte din direcţia deexpasiune a companiei a reprezentatprelungirea clădirii. Infiltrarea apei pluviale afost solicitată. Cea mai bună soluţie pentruacest proiect de construcţie a fost sistemulde tunele de percolare cu un volum tamponde 140 m³.

Mediplus Hilden

De peste 100 de ani, spitalul Sf. Iosif dinHilden contribuie semnificativ la asistenţamedicală a populatiei locale. Suprafaţa de6000 de metri pătraţi include noul centrulmedical - Mediplus. Centrul medicalmodern este deservit de mulţi specialişti dindomeniul medical - radiologi şi medici înmedicina nucleară, chirurgi, nefrologi,neurologi şi alti specialisti precum şi ofarmacie şi o clinică de urgenţă coordonatăde doctori ce asigură consultaţii private.Centrul medical utilizează un sistemDRAINMAX, cu un volum de 130 m³ pentrustocarea temporară a apei pluviale înaintede infiltrare.

Lidl-Discounter in Riesa

Magazinul LIDL de tip discount din Riesa

"LIDL merită" este sloganul al unui dintrecele mai mari lanţuri de magazine de tipdiscount din Germania. Atunci când dorimsă economisim, LIDL este primul lucru carene vine în minte. Acum, magazinul LIDL dinRiesa economiseşte taxele scumpe pentrucanalizare, printr-un sistem de tunele depercolare de 120 m³ DRAINMAX de la INTEWA.

Wohn- und Geschäftshaus Blankeneser Bahnhofsplatz

O clădire cu spaţii rezidenţiale şi de birouri,incluzând apartamente, supermark-eturi şi oparcare subterană a fost construită în optluni în piaţa gării Blankenese. Infiltrareaapei pluviale din noul cartier este realizatăprintr-un sistem DRAINMAX având unvolum tampon de 100 m³.

Altenheim in Ramersdorf

Centru de primire şi îngrijire în Ramersdorf

Clădirea veche a găzduit arhivelemunicipale, iar mai tarziu a devenit adăpostpentru mamele singure. În 2007 a fostînlocuită de o clădire nouă pentru asatisface nevoile unui centru modern deprimire şi îngrijire. Pe lângă camerelemoderne single şi duble, există şi zonerezidenţiale generoase şi spaţii comuneluminoase. Clădirea beneficiază de unsistem DRAINMAX cu un volum de 70 m³,asigurând o infiltrare eficientă a apeipluviale.

Prologis

Prin parcul de servicii de logistică dinAugsburg, ProLogis a implementat unconcept nou şi unic până în prezent, în Germania. Având o suprafaţă de 93.000 demetri pătraţi, parcul propune o ofertăspecială companiilor din sectorul de serviciide logistică şi transport, precum şifurnizorilor de servicii de logistică. Pe langăpartea de logistică, chiriaşi dispun şi de unpachet complex de servicii extinse. Astfel,companiile beneficiază de multe alte serviciipe lângă serviciile de securitate, de IT şiserviciile de închiriere de stivuitoare. Apapluvială este infiltrată printr-un tunel depercolare DRAINAMX cu un volum total netde 860 m³, asigurând astfel stocareasubterană temporară în condiţii de siguranţăa apei pluviale.

Neubau Fachhochschule Jülich

În cadrul acestui proiect, o suprafaţă maimare de 10.000 m² a fost delimitată cuscopul de a infiltra toata cantitatea de apăpluvială de pe perimetru. Cu toate acestea,stratul permeabul al solului a fost găsit doarla o adâncime de10 m sub nivelul terenului.Prin urmare, evacuarea apei de pe acoperişavând o suprafaţă de 13,000 m² a fostrezolvată printr-o combinaţie inteligentă deacoperişuri verzi, sistem de tunele depercolare DRAINMAX, jgheaburi şi puţuri. Înfinal, sistemul de tunele DRAINMAXdispuse în rânduri, măsoară în lungime 350m şi are un volum net de 310 m³.

Parkplatz in Irland für ein Einkaufszentrum

Apa pluvială este stocată în sistemul detunele DRAINMAX amplasat sub o parcarea unui centru comercial de dimensiunimedii. Deoarece solul în multe zone aleIrlandei este impermeabil, datorită conţinuluiridicat de argilă din sol, apa este deversatăîn sistemul de canalizare.

Schwimm- und Gesundheitscenter Ludwigsfelde

Una dintre cele mai frumoase staţiunibalneare din Europa este centrul de înot şisănătate din Ludwigsfelde. Sub cupolatransparentă, aproximativ 300.000 devizitatori pe an se bucură de o baie în stilmediteranean. Începând cu anul 2005, apapluvială acumulată de pe acoperiş cu osuprafaţă de 2.500 m² si 2,800 m² esteinfiltrată direct în sol printr-un sistem detunele DRAINMAX - o soluţie cost-eficientăşi cu economie de spatiu.

Parkplatz in Longford

Longford este un oraş în centrul teritoriuluiIrlandei şi reprezintă centrul administrativ aldistrictului cu acelaşi nume. Piatra detemelie a oraşului Longford datează dintimpul Vikingilor, care l-au numit vremeindelungată "Long Phoirt", (în irlandeză"long" înseamnă navă şi "phoirt" port saudoc). Sub parcare sunt instalate tuneleleDRAINMAX, în interiorul cărora, apapluvială de pe suprafeţele pavate dinîmprejurimi este infiltrată iar apoi maideparte deversată în sistemul decanalizare.

Hochwasserschutz Neubaugebiet bei Aachen

Protecţie împotriva inundaţiilor într-o nouă zonă de dezvoltare în Aachen

Tunelul DRAINMAX cu un volum de 250 m³a fost instalat într-un cartier nou în Aachenpentru a reţine apa de pe suprafeţelepavate.

Mergi sus

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» mais

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» mais

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» mais

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa