Montage-, installations-, und wartungsfreundlich

Uşor de montat, instalat şi întreţinut

Instalarea tunelului de percolareDRAINMAX este foarte simplă. Tunelulpoate fi instalat de două persoane, datorităgreutăţii reduse de 32 kg, având capacitateade stocare de 1.6 m³.

Baugrube und Planung

Excavare şi planificare

 • Construcţia unei baze orizontale,plane şi durabile (în scopulpercolării, permeabilitatea subsoluluicompactat trebuie să respectespecificaţiile din faza de proiectare).
 • Fixarea unei geomembrane lasuprafaţă şi utilizarea ca şi materialde umplutură pietriş de 16/32 mm.
 • Folosirea unui compozit de materialegeo rezistent sub tunelul de scurgere
 • Verlegen der Tunnelelemente und Erstellung der Rohranschlüsse

Instalarea elementelor tunelului şi efectuarea racordurilor conductelor

Înainte ca tunelul să fie instalat, căminele devizitare şi inspecţie trebuie montate înfuncţie de poziţia şi înălţimea stabilită înfaza de proiectare, iar zonele de intrare întunel trebuie protejate cu un învelişgeotextil.

Elementele DRAINMAX suntinstalate pe terenul pregătit, aranjatepe rânduri.

 • Începând de la jgheabul dealimentare, primul tunel este instalatcu calota de intrare. Elementele suntconectate între ele prin suprapunere.Calota de ieşire închide rândul detunele. Apoi următorul rând va fimontat paralel la o distanţăspecificată în planul de instalare.
 • Apoi rândurile de tunele suntacoperite cu un învelis geotextil.
 • Solul excavat este folosit caumplutură în jurul tunelelor pentru afixa învelişul geotextil.
 • Seitliches Verfüllen der Tunnelelemente

Umplerea elementelor tunelului din lateral

Părţile laterale şi partea superioară aelementelor tunelului sunt umplute în straturiuniforme cu un material de rambleuadecvat.

 • Consolidarea materialului deumplutură este executată de un utilajuşor de compactare. Pe măsură ceprofilul materialului compactatcreşte, poate fi folosit un utilaj greude compactare.
Überdeckung der Tunnelelemente

Acoperirea tunelurilor

Capacitatea specifică de încărcare astructurii se stabileşte prin acoperireatunelelor pentru zone de trafic uşor, realizateulterior.

 • Materialul de rambleu cugranulometrie amestecata estecompactat în straturi peste tunelpână la atingerea capacităţii portantenecesare.
 • Utilizarea pietrişului de 16/32 mm,umplut până la 10 cm deasupraumărului tunelului şi acoperit cu unînveliş geotextil de separare. Solulnon-coeziv de bază este umplut înstraturi şi compactat până laobţinerea capacităţii
Oberbau für befestigte Verkehrsflächen

Suprastructura pentru zone pavate destinate traficului

În cele din urmă, suprastructura pentruzonele cu trafic va fi efectuată conformspecificaţiilor tehnice.

Tehnologie dintr-o ochire

Technik auf einen Blick

Toate importante date tehnice, dimensiuni de conectare, greutate, dimensiuni și materiale pot fi găsite în magazinul INTEWA.

Mergi sus

Opţiunile de economisire a apei potabile sauîmbunătăţit considerabil în ultimii ani.

» mais

Filtrul de ape pluviale cu auto-curăţare peprincipiul saltului hidraulic.

» mais

Sistemul de infiltrare tunel DRAINMAX: tuneldin plastic cu podea uşor de spălat.

» mais

Staţie de pompare apă optimizată pentruape pluviale şi ape gri pentru fiecare proiectde construcţie.

» mais
 

Information

Tel. +27 (0)82 552 7774

E-Mail: purerain@iafrica.com

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2015 • IN­TE­WA South Africa